Aartsbisdom > Nieuws > Regeling gratis VOG verlengd tot eind 2017

Regeling gratis VOG verlengd tot eind 2017

In 2015 ontvingen parochiebesturen via de bisdommen informatie over de overheidscampagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag ‘Maak er een punt van.’ Onderdeel van die campagne is de mogelijkheid om een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen voor vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de R.-K. Kerk zijn via deze regeling inmiddels ruim 2.500 VOG’s aangevraagd. De regeling was – en is – een tijdelijke regeling die in eerste instantie gold tot 1 januari 2017. Onlangs zijn de parochiebesturen binnen het Aartsbisdom Utrecht geïnformeerd dat de regeling voorlopig wordt voortgezet tot en met 31 december 2017.

Binnen de R.-K. Kerk is het aanvragen van een VOG sinds 1 januari 2014 verplicht voor een aantal specifieke groepen beroepskrachten en vrijwilligers. De VOG is enkel gratis voor die vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking.
De R.-K. parochies in Nederland kunnen deze gratis VOG’s aanvragen via het landelijk secretariaat van de R.-K. Kerk in Utrecht. De aanvraag wordt binnen dit secretariaat verwerkt in het systeem van de dienst Justis (ministerie van Veiligheid en Justitie). Vragen die de parochie bij de aanvraag beantwoordt, gaan onder andere over de bekendheid met de preventieve maatregelen die de R.-K. Kerk genomen heeft om seksueel misbruik te voorkomen.

Lees ook het bericht uit januari 2016 met meer informatie over deze regeling.