Aartsbisdom > Nieuws > Paus Franciscus in boodschap Veertigdagentijd: ‘Laten we niet moe worden goed te doen’

Paus Franciscus in boodschap Veertigdagentijd: ‘Laten we niet moe worden goed te doen’

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 2022 laat paus Franciscus zich inspireren door een brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Paulus schrijft daar: “Laten we niet moede worden goed te doen: als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen” (Gal. 6, 9-10a).

De paus gaat in op het binnenhalen van de oogst, waaraan het zaaien voorafgaat. Het is God zelf die in de harten van de mensen de kiemen om goed te doen zaait. De oogst daarvan wordt al zichtbaar in de kleinste gebaren van goed doen voor een ander.

Ook de Veertigdagentijd is een gunstige tijd om gehoor te geven aan de oproep om onvermoeibaar het goede te doen, want zo zegt de paus: “De Veertigdagentijd nodigt ons uit tot bekering, tot verandering van mentaliteit, zodat het leven zijn waarheid en schoonheid heeft, niet zozeer in het hebben als wel in het geven, niet zozeer in het vergaren als wel in het zaaien van het goede en het samen delen.”

Een tijd van vergeving
Paus Franciscus moedigt de gelovigen aan om het goede te doen en zo ook te zaaien. “Laten wij in deze tijd van vergeving, steunend op de genade van God en de gemeenschap van de Kerk, niet moe worden het goede te zaaien. Het vasten maakt de bodem klaar, het bidden besproeit, de liefde bemest. Wij hebben in het geloof de zekerheid dat ‘als wij dit niet nalaten, wij te zijner tijd zullen oogsten’ en dat wij, met de gave van de volharding, de belofte zullen binnenhalen (vgl. Heb. 10,36) tot heil van ons en de anderen” (vgl. 1Tim. 4,16).

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2022.

Foto: Ramon Mangold

Tags: , ,