Aartsbisdom > Nieuws > Pastoraal woord kardinaal Eijk vanwege tweede coronagolf

Pastoraal woord kardinaal Eijk vanwege tweede coronagolf

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen heeft kardinaal Eijk op 1 oktober een pastoraal woord ter bemoediging gestuurd naar de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht. Hij roept daarin op tot levensreddend handelen: “Hopelijk kunnen we in Nederland door de vereiste aanpassingen van ons gedrag in gezamenlijkheid ook deze tweede coronagolf afzwakken. Daarmee redden we levens, maar wordt ook voorkomen dat de regering nog strengere maatregelen zal moeten nemen, met alle economische gevolgen van dien.”

“Want achter de woorden ‘economische gevolgen’ gaan levens van mensen schuil die in grote problemen komen als ze hun baan en inkomen verliezen. En dit heeft ook gevolgen voor de gezondheid, lichamelijk en geestelijk,” aldus de aartsbisschop van Utrecht in het pastoraal woord.

Kardinaal Eijk kijkt ook terug op de eerste golf van coronabesmettingen en de zomer waarin we opgelucht adem konden halen. “Al kon lang niet iedereen dat doen: in sommige sectoren bleven beperkingen van kracht, veel mensen raakten hun baan kwijt en er werd gerouwd om mensen die aan het coronavirus waren bezweken.”
“Zijn we als samenleving misschien te optimistisch geweest? Heeft Nederland de teugels te snel laten vieren?” zo vraagt kardinaal Eijk zich in zijn schrijven af. “Het is duidelijk dat geduld niet de sterkste kant is van de hedendaagse haastige maatschappij. En dat terwijl juist deze coronaviruspandemie vraagt om volharding, een houding waarover de apostel Paulus in zijn Brief aan de Romeinen schrijft: ‘Volharding leidt tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken’ (Rom. 4,4-5).”

In zijn brief memoreert de kardinaal ook alle maatregelen die in parochies zijn getroffen om vieringen veilig binnen de anderhalve-meterregel te houden. “Alle lof voor deze inzet, die veel heeft gevraagd van de pastorale teams alsook van de parochiebesturen, locatieraden, pastoraatsgroepen en andere vrijwilligers. De inzet van gelovigen tijdens deze crisis om mensen in nood te helpen, wil ik hier eveneens expliciet noemen.”
Kardinaal Eijk: “Laten we de komende periode – wat deze ook moge brengen – in ieder geval met ons hart bij de Heer zijn, zoals we dat ook tijdens het begin van elk Eucharistisch gebed uitspreken. Het persoonlijk gebed, ik noem juist in deze oktobermaand met name het rozenkransgebed, is daarbij van onschatbare waarde. Zo kunnen we onze zorgen delen en voorleggen aan Maria, onze hemelse Moeder, en onze hoop voeden. En ik vraag speciaal om gebed voor de mensen in de zorg, die nu alweer alle zeilen bij moeten zetten, alsook voor de zieken en hun dierbaren. Dat zij en wij allen de aanwezigheid van de Heer mogen ervaren tijdens deze moeilijke periode.”

  • Klik hier voor de tekst van het pastoraal woord van kardinaal Eijk
  • Klik hier voor het gebed van de Nederlandse bisschoppen vanwege de coronaviruspandemie
  • Klik hier voor het misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’

Foto: Ramon Mangold