Aartsbisdom > Diaconie > Opheffing Diocesane Kerkelijke Caritasinstelling

Opheffing Diocesane Kerkelijke Caritasinstelling

Het bestuur van de Diocesane Kerkelijke Caritasinstelling in het Aartsbisdom Utrecht (DKCI) heeft besloten de activiteiten van de DKCI te beëindigen en de DKCI op te heffen. Dat heeft de DKCI begin deze week laten weten aan de PCI- en parochiebesturen in het bisdom. “De redenen voor deze ingrijpende stap liggen in de veranderende omstandigheden in het werkveld. Die betekenden een wijziging in de aard en omvang van de werkzaamheden van de DKCI,” aldus DKCI-voorzitter J. Verheij in de brief.

Hij vervolgt: “In dit verband is het bestuur van de DKCI in goed overleg met het bestuur van het Aartsbisdom Utrecht tot de conclusie gekomen dat de organisatie van de dienstverlening op het gebied van caritas en diaconie in het aartsbisdom op een andere leest moet worden geschoeid. Het bestuur van de DKCI is voornemens eind van dit jaar de DKCI op te heffen. Een aantal noodzakelijke taken zal daarna door het Aartsbisdom Utrecht worden overgenomen. Op welke wijze dat zal gebeuren, wordt in de komende maanden uitgewerkt door het aartsbisdom.”

Met de opheffing van de DKCI komt er ook een eind aan de financiële relatie tussen de DKCI en de parochiële caritasinstellingen (PCI-en). Vanaf het jaar 2020 zal er geen sprake meer zijn van een afdracht van PCI-en aan de DKCI en zal een andere afdrachtsregeling gaan gelden. Wat betreft de bestemming van het vermogen van de DKCI zullen de bepalingen in de statuten worden gevolgd.

Verheij: “Sinds haar oprichting heeft de DKCI een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de caritas en de diaconie in het Aartsbisdom Utrecht. Wij zijn iedereen die daaraan heeft meegewerkt dank verschuldigd. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.”