Aartsbisdom > Nieuws > Non-stop Bijbel voorlezen: ruim 12.000 euro

Non-stop Bijbel voorlezen: ruim 12.000 euro

bijbellezen-apeldoorn-1-kl

Het Woord van God laten klinken, geld ophalen voor de actie Serious Request en de saamhorigheid die bij Kerstmis hoort: dat is de meervoudige opbrengst van het (officieuze) wereldrecord Bijbellezen dat de afgelopen dagen in Apeldoorn werd gevestigd, met mgr. Hoogenboom als één van de voorlezers. Het financiële resultaat was hoger dan verwacht: men had gedacht dat 110 uur voorlezen 6.600 euro zou opleveren (1 euro per minuut), de voorlezers brachten echter 12.488 euro op. Deze cheque werd in de nacht van 20 op 21 december aangeboden aan de bewoners van het Glazen Huis.

Het voorlezen van de Bijbel vond plaats in en rondom de Onze Lieve Vrouwekerk. Nadat de 110 uur waren volgemaakt, liep een aantal deelnemers met kaarsen in processie naar het Marktplein, waar het Glazen Huis staat. Daar bood Jeanine van Brummelen namen de organisatie de cheque aan. In dat Glazen Huis zitten van 18 t/m 24 december drie dj’s van radiozender 3FM voor de jaarlijkse actie Serious Request. Ze eten in die periode geen vast voedsel en zamelen op allerlei manieren geld in voor het goede doel dat het Rode Kruis heeft uitgezocht: het herenigen van door crisis verscheurde families.

bijbellezen-apeldoorn-6-kl bijbellezen-apeldoorn-7-kl

Het wereldrecord Bijbellezen verbreken en zo geld ophalen voor Serious Request was een initiatief van de Apeldoornse Emmaüsparochie en de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Pastoor Daggenvoorde. “Het eerste vers uit Genesis las burgemeester John Berends op zaterdag 16 december om 10.00 uur. Hij was dus de enige die zich kon voorbereiden, andere voorlezers wisten niet welke tekst ze voor zich zouden krijgen. Het was mooi om de Bijbel geheel voor te lezen. Zeker in de nacht was het een bijzondere ervaring om te doen.” De voorleesmarathon stopte na 110 uur, op 20 december om 24.00 uur.
Mgr. Hoogenboom was op 20 december naar Apeldoorn gereisd om enkele leesblokken voor zijn rekening te nemen. Kardinaal Eijk was verhinderd vanwege een verblijf in het buitenland, zijn plek in het schema werd ingenomen door Ronald den Hartog die op 11 november priester werd gewijd. Den Hartog was daarmee terug op bekend terrein: tijdens zijn opleiding liep hij stage bij pastoor Daggenvoorde van de Apeldoornse parochie. Mgr. Hoogenboom noemde het non-stop Bijbellezen “een prachtig initiatief, mooi om het mee te maken en om er even deel van uit te maken.”

bijbellezen-apeldoorn-3-kl bijbellezen-apeldoorn-2-kl
Links: Den Hartog krijgt instructies, rechts: Daggenvoorde leest voor met voor hem de klok

Diaken Ronald Dashorst van de Emmäusparochie over de afgelopen dagen: “Het was bijzonder om Gods Woord op deze manier te laten klinken. Zo was er iemand die regelmatig in de kerk kwam luisteren en zei: ‘Ik kom helemaal tot rust, ik stem af op het Woord van God.’ Er waren veel van zulke positieve reacties.” Op de cadans van lezen, meelezen en luisteren vonden ontmoetingen rond de Schrift plaats, met als doel het steunen van Serious Request. “Mensen kwamen ontroerd hiervandaan,” aldus Dashorst. “Zoals de mevrouw die haar kinderen met Kerstmis altijd geld gaf, maar nu aan hen had gevraagd om haar te sponsoren voor deze Bijbel-voorleesactie.”
Diverse groepen namen deel aan de leesmarathon: koren, acolieten maar ook een groep kinderen van de lagere school die daarmee het Jeugdjournaal haalden. “Zij lazen voor uit de brieven van Paulus. Het was heel mooi om ze te horen lezen,” aldus Dashorst.

bijbellezen-apeldoorn-5-kl bijbellezen-apeldoorn-4-kl
Diaken Dashorst en mgr. Hoogenboom bij het Glazen Huis

In totaal hebben zo’n 500 mensen één of meer blokken van 10 minuten gelezen, ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Ook vanuit de buurt en daarbuiten kwam hulp. Zo verzorgden horeca gelegenheden in de buurt koffie en hapjes en kwam er ‘s nachts spontaan bewaking in de vorm van een Guardian Angel – deze organisatie bewaakt evenementen en terreinen ‘uit naam van God’. Dashorst: “Er was veel saamhorigheid. En het was een goede manier om het Bijbelverhaal zo centraal te stellen. Dat zei ook de burgemeester bij de start. Het legt een verbinding tussen de verschillende kerken van Apeldoorn, want de Bijbel bindt ons allemaal.”

Tags: