Aartsbisdom > Nieuws > Nationale Dankviering heilige Titus Brandsma

Nationale Dankviering heilige Titus Brandsma

In grote dankbaarheid voor de heiligverklaring van pater Titus Brandsma O.Carm. door paus Franciscus wordt er op zondagmiddag 22 mei in de Bossche Sint-Janskathedraal een Nationale Dankviering georganiseerd. Iedereen is van harte uitgenodigd deze plechtigheid (aanvang 16.00 uur) mee te vieren.

De pontificale Eucharistieviering wordt gecelebreerd door kardinaal Eijk in aanwezigheid van vele bisschoppen. Bisschop De Korte zal de homilie verzorgen. De internationale Orde der Karmelieten wordt vertegenwoordigd door de prior-generaal, pater O’Neill. Mgr. Dellagiovanna zal de ambassade van de Heilige Stoel in Nederland vertegenwoordigen. Daarnaast wonen ook familieleden van pater Titus Brandsma de Dankviering bij.

Reliek
Aan het begin van de plechtigheid zal een reliek van de heilige pater Titus Brandsma worden binnengedragen. Deze bestaat uit een stukje stof van een habijt van de heilige. De relikwie wordt tijdens de viering geplaatst naast de buste van pater Brandsma en de urn met as uit het massagraf van Dachau. Vanaf 27 juli krijgt de relikwie een plaats in de voet van het nieuwe beeld van Titus Brandsma dat op dit moment voor de Sint-Janskathedraal wordt gemaakt.

Nieuwe Titus Brandsma Hymne
Bij gelegenheid van de heiligverklaring heeft de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius in het bisdom ‘s-Hertogenbosch (KISG) opdracht gegeven aan Chris Fictoor om een nieuwe Titus Brandsma Hymne te componeren. Deze hymne zal aan het begin van de Eucharistieviering voor het eerst worden gezongen. De KISG stelt de partituren van deze hymne vrij beschikbaar aan alle kerkkoren. De Schola Cantorum, het koor van de Sint-Janskathedraal, zal de zang verzorgen. Zij zingen ook het beroemde gebed van Titus Brandsma ‘O, Jezus, als ik U aanschouw’ in de toonzetting van O. Gibbons, gecomponeerd bij gelegenheid van Titus’ zaligverklaring in 1985.

Prentje
Als herinnering aan de heiligverklaring is een speciaal gebedsprentje gemaakt wat tijdens de Dankviering zal worden uitgereikt. Het gebedsprentje zal ook naar de verschillende bisdommen worden verspreid. Klik hier om het gebedsprentje van de heilige Titus Brandsma te downloaden.

Livestream
De nationale dankviering is ook via livestream te volgen op het YouTube-kanaal van de Sint-Janskathedraal: Sint-Jan Den Bosch – YouTube