Aartsbisdom > Nieuws > Mgr. Woorts bij officiële opening VNB-kantoor

Mgr. Woorts bij officiële opening VNB-kantoor

Bedevaartorganisatie VNB opende op zaterdag 11 januari officieel het nieuwe kantoor in Tilburg, in het Generalaat van de Fraters van Tilburg. Na de Eucharistieviering met mgr. Woorts (bisschop-referent voor de bedevaarten) als hoofdcelebrant, verrichte burgemeester Theo Weterings de officiële openingshandeling. Mgr. Woorts zegende vervolgens de burelen, waarna drie korte lezingen en een receptie volgden. De aanwezigen konden ook kennismaken met de nieuwe VNB-directeur Jack van Maaswaal, die op 6 januari is begonnen.

Van Maaswaal (59) werkte tot aan zijn functioneel leeftijdsontslag, afgelopen augustus, voor de Krijgsmacht. In zijn laatste functie werkte hij als generaal-majoor bij de NAVO in Brussel als rechterhand voor de hoogste Amerikaanse militair in Europa. Na zijn voet-pelgrimage naar Santiago de Compostela werd hij benaderd voor de vacature bij VNB.

In zijn preek sloot mgr. Woorts aan bij het motto van de viering ‘naar het heiligdom’. “In Lourdes of welke bedevaartplaats ook begin ik mijn preek het liefst door de aanwezigen aan te spreken met: beste mede-pelgrims. Dat doe ik daarom nu ook hier – beste mede-pelgrims – want datgene wat ons vandaag hier samenbrengt en waartoe hier een nieuw kantoor van de VNB wordt geopend, staat ten dienste van het als mede-pelgrims onderweg zijn… en wel naar Gods heiligdom. Wanneer wij op bedevaart gaan, dan sluiten wij ons aan bij wat Maria en Jozef met Jezus deden: als Joodse familie gingen zij elk jaar op bedevaart naar hét heiligdom waar de God van Israël aanbeden werd, de tempel te Jeruzalem. Zij deden dat bij gelegenheid van het Joodse Paasfeest: om de uittocht uit de slavernij in Egypte te herdenken, om te vieren dat God ons vrijmaakt en leidt naar het Beloofde Land. We bevinden ons dus in goed gezelschap als wij op bedevaart gaan: de leden van de Heilige Familie zijn allereerst onze mede-pelgrims.”
Mgr. Woorts noemde het “een voorrecht als we ons mogen en kunnen inzetten voor bedevaarten, omdat ze zo ontzettend kostbaar zijn voor jong en oud, ziek en gezond, om als mede-pelgrims met elkaar onderweg te zijn, om te zijn bij wat van de Vader is, als zonen en dochters van de vreugde van Gods wil, als leerlingen en vrienden van onze Heer Jezus, als kinderen van zijn en ons aller hemelse moeder Maria.”

Als voorzitter van de werkgroep bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht gaf mgr. Woorts (samen met vicaris Cornelissen) aan de nieuwe VNB-directeur een icoon die het leven van de heilige Willibrord verbeeldt. “Hij was de apostel der Nederlanden en patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en pelgrim omwille van Christus en zijn Evangelie,” aldus mgr. Woorts.

Burgemeester Weterings heette de VNB vervolgens van harte welkom in de stad Tilburg. Hij roemde de moderne kanten van de stad, maar riep ook de grote religieuze traditie van Tilburg in herinnering, waar vele kloosters gevestigd waren en ook nu nog aanwezig zijn. Een traditie die belangrijk is en aandacht verdient, zo benadrukte hij.
Na de officiële opening (burgemeester Weterings knipte een lint in VNB-kleuren door) en de zegening van de kantoorruimtes volgden drie korte lezingen. José Geerts (vrijwilliger VNB) sprak over de traditionele pelgrim, Wanda Beemsterboer (Stichting Pelgrimage Geweldslachtoffers) ging in op de nieuwe pelgrim en fr. Niek Hanckmann behandelde de synergie tussen de Fraters van Tilburg en VNB.
José Geerts nam een concrete bedevaart als uitgangspunt: de Lourdesbedevaart vanuit de Kanaalstreek (Oost-Groningen), waarbij Geerts (zelf uit Drenthe) gevraagd werd om mee te gaan als vrijwillige rolstoel-duwer. Ze deed uit de doeken hoe de deelnemers toeleefden naar de bedevaart en hoe ze elkaar vonden in overeenkomsten, zoals het bidden van de rozenkrans. Haar conclusie: “De traditionele bedevaart is gewoon ontzettend mooi!”
Wanda Beemsterboer is moeder van twee dochters, van wie de jongste dochter Nadine echter op 2 december 2006 werd vermoord. Ze richtte de Nadine Foundation op tegen zinloos geweld en schreef het boek ‘Mam, ik bel je zo terug’, een verwijzing naar de laatste woorden die Nadine tot haar sprak. Het verdriet verwerken is niet mogelijk, zo vertelde ze: “Het is verweven met mijn leven.” Toen ze werd gevraagd mee te gaan met de Militaire bedevaart naar Lourdes was ze aanvankelijk afwachtend – “ik ben niet-gelovig en niet-militair. Ik stond open voor wat er zou komen maar had niet de illusie mijn last bij de Grot achter te kunnen laten.” Het werd een helende en louterende ervaring waar ze dankbaar voor is, vertelde ze. De Lichtprocessie was een onvergetelijke gebeurtenis die een gevoel gaf van aanvaarding van je lot. En bij de grote Kruisweg werd ze van begin tot eind gegrepen door het verhaal. “De pijn van de Moeder Maria voelde ik, ook mijn kind was afgenomen.” Sindsdien maakte ze nog enkele bedevaarten naar Lourdes.

Frater Niek Hanckmann memoreerde dat de 19de eeuwse congregaties aan de wieg stonden van het uitstekende onderwijs en de zorg in Nederland. Ook VNB (inmiddels 136 jaar oud) is een vrucht van die opbloeiende Kerk. Inmiddels is het ‘rijke roomse leven’ weer voorbij en zijn de fraters van Tilburg en VNB meebewogen met de ontwikkelingen. “Beide organisaties doen een nieuw aanbod aan de samenleving met betrekking tot zingeving. Door (met andere r.-k. organisaties) gezamenlijk in het pand van de fraters van Tilburg gevestigd te zijn, kunnen we samenwerken aan de toekomst, werken aan eigentijdse kerkopbouw in trouw aan het eerste begin.”