Aartsbisdom > Nieuws > Mgr. Hoogenboom bij Willibrordfeest in Waxweiler

Mgr. Hoogenboom bij Willibrordfeest in Waxweiler

hoogenboom-waxweiler-foto-fritz-knob-2-kl

Op uitnodiging van de parochie St. Johannes de Doper in Waxweiler (Duitsland) celebreerde mgr. Hoogenboom op 5 november in de parochiekerk aldaar de Eucharistie bij gelegenheid van het Hoogfeest van de Heilige Willibrord. Pastoor Georg Josef Müller dankte mgr. Hoogenboom hartelijk voor zijn komst; de Utrechtse hulpbisschop stond in zijn preek onder meer stil bij de wapenspreuk van Willibrord ‘In Dei nomine feliciter’ (In Gods naam gelukkig).

hoogenboom-waxweiler-foto-fritz-knob-1-klMgr. Hoogenboom, die werd vergezeld door zijn oom pater Theo Vermeer o.f.m., vond het mooi om bij deze gelegenheid in Waxweiler de Eucharistie te vieren. Pastoor Müller dankte de aanwezige Broedermeesters van de voetpelgrimage Prüm-Waxweiler naar de Springprocessie in Echternach. Deze groep bevindt zich altijd in de voorste gelederen van de jaarlijkse Springprocessie in Echternach, waar Willibrord ligt begraven. Vanuit het Aartsbisdom Utrecht neemt ook elk jaar een groep springers deel aan deze bijzondere processie.

De Engelse missionaris Willibrord staat bekend als de apostel van de Lage Landen en werd in 695 de eerste bisschop van Utrecht. Volgens een plaatselijke legende preekte hij in 728 in Waxweiler. Maar in plaats van naar Willibrords preek te luisteren, voerden de inwoners heidense dansen op. Willibrord ontstak in woede en zei dat ze onophoudelijk zouden blijven dansen, tot ze zich zouden bekeren. Als boetedoening gaf hij hen de opdracht in Echternach met ‘heilige aandacht’ te dansen. Een steen herinnert aan dit verhaal rond de eerste versie van een Springprocessie in Echternach.
De huidige Springprocessie wordt sinds de middeleeuwen op de dinsdag na het Hoogfeest van Pinksteren gehouden. Jaarlijks doen twaalf- tot veertienduizend pelgrims mee. Daar zijn acht- tot negenduizend springers bij. Einddoel is de basiliek in Echternach. De huidige is de vijfde kerk die op deze plek gesticht werd, de eerste werd door St. Willibrord gebouwd. In 1906 werd het gebeente van St. Willibrord plechtig overgebracht naar de kerk.

Foto’s: Fritz Knob

hoogenboom-waxweiler-foto-fritz-knob-3-kl
Mgr. Hoogenboom te midden van de Broedermeesters

Tags: ,