Aartsbisdom > Nieuws > Landgoed Dijnselburg verkocht

Landgoed Dijnselburg verkocht

dijnselburg-1-kl

Het bestuur van de kerkelijke instelling Philosophicum Dijnselburg heeft, met inachtneming van alle kerkelijke voorschriften en onder begeleiding van het Hilversumse makelaarskantoor Redres, het landgoed Dijnselburg te Zeist met alle opstallen verkocht aan Stroet B.V. te Maarssen. De akte van levering is op 30 oktober notarieel verleden. Daarmee is ‘Dijnselburg’ na 70 jaar niet langer in kerkelijke handen. De kapel van Dijnselburg is inmiddels aan de eredienst onttrokken.

De laatste bijeenkomst die het Aartsbisdom Utrecht in Dijnselburg organiseerde, was eind oktober de Diakenkring van het vicariaat Utrecht. Daarbij was ook de vicaris van Utrecht, mgr. Woorts, aanwezig. “De meeste diakens hebben op Dijnselburg hun opleiding genoten, dus zeker ook voor hen was het een bijeenkomst met gemengde gevoelens,” aldus mgr. Woorts. “Zoals gebruikelijk zijn we gestart in de kapel met de vespers en daarna de bijeenkomst in de kardinaal Alfrinkzaal. Aansluitend werden de completen gebeden in de kapel, waarbij het H. Sacrament op het altaar was geplaatst. Na de completen is onder meer God dank gezegd voor alle zegeningen die Hij in en vanuit deze kapel alsook vanuit Dijnselburg als geheel heeft gegeven, in het bijzonder vanwege de priester- en diakenopleidingen. Tevens hebben we gebeden voor allen die in deze kapel zijn gedoopt, getrouwd en vanuit deze kapel zijn begraven. De kapel is immers ook lange tijd gebruikt door de plaatselijke parochie. Na de zegen met de ciborie met het H. Sacrament is deze met de godslamp uitgedragen. Het H. Sacrament is die avond overgebracht naar de kapel van ons bisschopshuis.”

diakenkring-dijnselburg-1 diakenkring-dijnselburg-2

Het Aartsbisdom Utrecht kocht het landgoed Dijnselburg in 1947. Doel van het aartsbisdom was in eerste instantie om er priesterstudenten te huisvesten. Vanwege de ongunstige omstandigheden vlak na de Tweede Wereldoorlog (hoge bouwkosten en een gebrek aan bouwmateriaal) liet de uitvoering van de bouwplannen nog enige jaren op zich wachten. Pas op 19 november 1951 werd de eerste steen gelegd. Op 29 september 1952 vond de officiële opening en inwijding plaats door aartsbisschop coadjutor mgr. Alfrink, uit naam van kardinaal De Jong. Bij de bouw werd ook een kapel in de vorm van een vroegchristelijke basiliek gerealiseerd. Het altaar werd toegewijd aan de H. Johannes de Doper en bevat de relieken van Willibrordus en Bonifatius.
Met de reorganisatie van de priesteropleiding en de opheffing van het grootseminarie per 1 september 1967 hield ook het Philosophicum op te bestaan. Dijnselburg herbergde van 1984-2007 onder andere ook de diakenopleiding van het Aartsbisdom Utrecht. Tevens was er lange tijd een deel van de curie van het bisdom gevestigd, zoals de afdelingen Financiën en Bouwzaken en de Pastorale Dienstverlening. In 2010 verhuisden deze personeelsleden na een reorganisatie naar de Maliebaan 38-40 in Utrecht, waar de andere helft van de curie al werkzaam was. Tevens werden er in Dijnselburg vele cursussen en bijeenkomsten gehouden. De afgelopen jaren werden er ook kamers verhuurd voor bewoning en als kantoorruimte.

dijnselburg-2-kl