Aartsbisdom > Algemene Bisschoppensynode 2023-2024 > Mgr. Hoogenboom tevreden met synoderapport

Mgr. Hoogenboom tevreden met synoderapport

Op zaterdagavond 28 oktober is na een dag van stemmen het syntheserapport van de 16de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode over synodaliteit gepresenteerd. Over alle paragrafen in het veertig pagina’s tellende synoderapport werd gestemd. De Nederlandse deelnemer aan de Bisschoppensynode, mgr. Hoogenboom, is tevreden over het eindresultaat.

Mgr. Hoogenboom herkent wat er besproken is goed in de samenvatting en hij beschouwt het document als een bemoedigende opmaat naar de volgende synodebijeenkomst in oktober 2024.
De hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht zei eerder al dat het rapport nog wel een vertaalslag nodig heeft om ermee verder te kunnen in de Nederlandse Kerkprovincie en daarover zal verder gesproken worden. De tekst is ook bedoeld voor de voorbereiding op de tweede sessie van deze Bisschoppensynode, die in oktober 2024 wordt gehouden. Ze biedt daarvoor reflecties en voorstellen over onderwerpen als de rol van vrouwen en leken, het ambt van de bisschoppen, het priesterschap en het diaconaat, het omzien naar armen en migranten, misbruik, missie in de digitale omgeving en oecumene.

Oude en nieuwe oorlogen
Het synoderapport van zo’n veertig pagina’s is het resultaat van vier weken vergaderen “terwijl zowel oude als nieuwe oorlogen in de wereld hebben gewoed, met dramatische gevolgen die talloze slachtoffers treffen.” Het voorwoord van het rapport vervolgt: “De kreet van de armen weerklonk onder ons, van degenen die gedwongen worden te migreren en van degenen die lijden onder geweld en de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. We hoorden hun kreet niet alleen via de media, maar ook via de stemmen van vele aanwezigen, die persoonlijk betrokken waren bij deze tragische gebeurtenissen, hetzij via hun families, hetzij via hun volk.”

Lees hier de uitgebreide samenvatting van het document

Foto: rkkerk.nl – Slotmis van de synode met paus Franciscus

Tags: