Aartsbisdom > Nieuws > Kloosters open op Roepingenzondag

Kloosters open op Roepingenzondag

Aanstaande zondag is het weer zover: ruim zeventig kloosters verspreid over heel Nederland zetten die dag hun deuren open. Een vierde landelijke ‘open kloosterdag’ kon na het overweldigende succes in voorgaande jaren (2000, 2003 en 2006) niet uitblijven. Met dit initiatief willen de kloostergemeenschappen laten zien hoe religieus leven in deze tijd wordt vormgegeven.

Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen. Vandaar het motto: Wat beweegt jou? Hieruit spreekt de uitnodiging tot een open en vrijmoedig gesprek.

Bezoekers kunnen stil staan bij de in kunst en architectuur vertaalde inspiratie en leefwijze van generaties van religieuzen. Daarnaast kunnen zij – onder meer op 13 april – kennismaken met de inspiratie en leefwijze van eigentijdse religieuzen: ook die actuele belevingskant van het kloosterlijk erfgoed is boeiend en waardevol.
Het tijdstip waarop de open kloosterdag plaatsvindt, de derde zondag na Pasen, is niet toevallig. Deze zondag wordt in heel de kerk gevierd als Roepingenzondag. Vandaar dat religieuzen dan graag willen laten zien hoe zij hun roeping beleven.

Kijk op www.openkloosterdag.nl voor een overzicht van het programma-aanbod in de verschillende kloosters. NB: Zowel qua tijd als qua ruimte is de toegang beperkt. Om teleurstellingen te voorkomen dienen bezoekers zich tevoren op de hoogte te stellen van het programma van het klooster dat men wenst te bezoeken.
Religieuzen leggen zich erop toe Gods liefdevolle en barmhartige aanwezigheid te beleven en gestalte te geven in een authentieke balans van actie en contemplatie, in een leven van gebed, gemeenschap en engagement. Religieuzen zijn geraakt door Jezus Christus en het evangelie. Zij willen in hun leven ruimte scheppen voor het zoeken en ter sprake brengen van God en voor solidariteit en nabijheid.

Algemene informatie over religieus leven is te vinden op www.knr.nl en www.religieuzen.nl.

Tags: ,