Aartsbisdom > Nieuws > Katholieke Bijbelstichting: digitale steun bij TV Mis

Katholieke Bijbelstichting: digitale steun bij TV Mis

De Katholieke Bijbelstichting (KBS) biedt digitale ondersteuning voor gelovigen die thuis voor de televisie of via internet een Eucharistieviering volgen. Voor elke zondag publiceert de KBS een digitaal document op de website rkbijbel.nl met daarin de lezingen van die zondag, gebeden en het gebed voor de geestelijke communie. Het eerste document werd gepubliceerd op Palmpasen, zondag 5 april.

Zolang deelname aan een publieke eredienst in verband met het coronavirus nagenoeg onmogelijk is, en er geen heilige communie uitgereikt kan worden, wil de KBS door middel van een digitale handreiking voorzien in de geestelijke honger en de gemeenschapsband versterken. De handreiking is bestemd voor allen die thuis willen bidden en meevieren met de liturgie van de Kerk. Deze verschijnt in de vorm van een digitaal document (PDF) dat gemakkelijk via een scherm gedeeld kan worden en bestaat uit de lezingen van die zondag, een korte overweging en enkele gebeden.

Zondag van het Woord van God
In januari 2020 publiceerde de Katholieke Bijbelstichting een uitgave bij het initiatief van paus Franciscus om jaarlijks een Zondag van het Woord van God te houden (3de zondag door het jaar). In deze uitgave wordt voor elke dag een Bijbelvers, een meditatie en een gebed aangeboden, waarmee op eenvoudige wijze thuis gebeden kan worden. Kijk hier voor meer informatie over deze uitgave.

Online catechesesessie
Op 24 april gaat Michael-Dominique Magielse o.p. in een online catechesesessie op jongkatholiek.nl in op de voor- en nadelen van online liturgie en op de (online) mogelijkheden om in deze coronacrisis tot een ontmoeting met Christus te komen. Michael-Dominique Magielse o.p. is dominicaan en als theoloog gespecialiseerd in de relatie religie en media (MA) en in de liturgiewetenschappen (STL). Hij werkt aan de School of Catholic Theologie (TST) van Tilburg University aan een promotieonderzoek naar digitale vormen van liturgie. Hij woont in een dominicanenklooster in de binnenstad van Rotterdam, waar hij zich bezighoudt met digitale vorming van prediking, onder meer via internet en sociale media. Samen met zijn medebroeders maakt hij de podcast ‘Predikers on-air’, met overwegingen op het Evangelie van de dag. Michael-Dominique is diaken en bereidt zich voor op de priesterwijding later dit jaar.
Jongeren kunnen zich hier aanmelden voor de online catechese.