Mgr. Eijk: ‘Embryoselectie ongeoorloofd’

Ouders die het risico lopen een afwijkend gen door te geven mogen van voorplanting afzien. Zij zouden kunnen kiezen voor adoptie. Embryoselectie is in ieder geval ongeoorloofd, vooral omdat ze door IVF tot stand komt. Dat zegt aartsbisschop Eijk tegenover katholieknederland.nl. Mgr. Eijk reageert op een uitspraak van staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid. Zij wil vrouwen de kans geven door middel van embryoselectie een erfelijke vorm van kanker bij hun kinderen te voorkomen. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie zijn echter verdeeld over haar plan.

Lees verder

Nieuwe stuurgroep Moderne Devotie

Sinds enige tijd is er een stuurgroep Moderne Devotie actief die bestaande initiatieven op het gebied van de Moderne Devotie met elkaar wil verbinden en ze met raad en daad wil ondersteunen. Dit maakte de stuurgroep bekend. De stuurgroep wordt gevormd door onder meer de Katholieke Bijbelstichting (KBS), het Centrum voor Moderne Devotie in Deventer, Stichting Thomas a Kempis in Zwolle en het Friesch Dagblad/Het Goede Leven.

Lees verder

Jongste priester aartsbisdom verricht aftrap

Priester Casper Pikkemaat viert aanstaande zondag in zijn thuisdorp Hoonhorst zijn Eerste Heilige Mis. Het dorp viert twee feesten die dag, de plaatselijke voetbalclub bestaat zestig jaar. Sportliefhebber Pikkemaat mag de aftrap verrichten van de wedstrijd die het team speelt tegen een selectie van oud-internationals.

Lees verder

Aartsbisdom start reorganisatie op dekenaal niveau

In aansluiting op eerdere berichtgeving over de reorganisatie op diocesaan niveau, maakt het aartsbisdom Utrecht thans bekend dat ook de reorganisatie op dekenaal niveau concreet vorm zal krijgen op afzienbare termijn. Het exploitatietekort van het aartsbisdom heeft de liquiditeitspositie inmiddels zozeer uitgehold, dat de reorganisatie op korte termijn ter hand dient te worden genomen, aangezien nu nog middelen voor een goed sociaal plan beschikbaar zijn.

Lees verder

Nieuw hoofd communicatie Aartsbisdom

De staf van het aartsbisdom is verheugd te kunnen melden dat een nieuw hoofd communicatie is gevonden. Op 1 juni aanstaande zal in die functie in dienst treden dhr. drs. R.L. Enthoven. Hij is op dit moment nog werkzaam bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) als eindredacteur van het blad rkkerk.nl. Dat blad ondergaat momenteel een restyling, die dhr. Enthoven inhoudelijk begeleidt. Om deze operatie tot een goed einde te kunnen brengen, zal hij tot 1 oktober gedurende een dag per week nog werkzaamheden verrichten voor het SRKK.

Lees verder

Aartsbisschop ontvangt nieuw geloofskoffertje

Aartsbisschop Eijk neemt tijdens de jongerenmanifestatie ‘Expedition,’ aanstaande zaterdag in Zutphen, het nieuwe geloofskoffertje ‘Het geheim van het vuur’ in ontvangst. Het is de derde koffer in het kader van ‘Geloven thuis’, een project van het aartsbisdom Utrecht samen met het Centrum voor parochiespiritualiteit en de Katholieke Bijbelstichting.

Lees verder

Nieuwe conrector voor Ariënskonvikt

Met ingang van het studiejaar 2008-2009 heeft mgr. Eijk pastoor Patrick Kuipers tot conrector van het Ariënskonvikt benoemd. Hij volgt daarmee mgr. Hoogenboom op, die in januari van dit jaar een benoeming kreeg tot vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht. Staf en studenten van het Ariënskonvikt zijn zeer verheugd over deze benoeming en heten conrector Kuipers van harte welkom in hun midden.

Lees verder

Mgr. Eijk lid Congregatie voor de Clerus

Paus Benedictus XVI heeft aartsbisschop Eijk benoemd tot lid van de Congregatie voor de Clerus. Dat heeft het Vaticaan dinsdag bekendgemaakt. De Congregatie voor de Clerus houdt zich bezig met de zorg voor de priesters en diakens van de seculiere clerus in de wereldkerk. Zij bevordert de voortdurende vorming van de clerici.

Lees verder