Aartsbisdom > Nieuws > Groet van kardinaal Eijk bij start van het Paastriduum

Groet van kardinaal Eijk bij start van het Paastriduum

Kardinaal Eijk heeft een boodschap geschreven voor alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2021. Deze traditionele groet is naar de parochies gestuurd, met het verzoek deze te publiceren op de eigen website. In zijn groet gaat kardinaal Eijk onder meer in op de “tekenen van hoop die ons doen opleven.”

“Wij kunnen sowieso niet zonder hoop en vooral in onzekere tijden hebben we die nodig,” zo schrijft kardinaal Eijk. “Dat weten wij allen nu maar al te goed. Tekenen van hoop die ons als Kerk doen opleven, blijft de Heer ons geven. Dat hebben we als Kerk ook hard nodig, zeker nu we ook de vieringen van de Goede Week en de Paastijd slechts in kleine kring kunnen vieren.”

Hij noemt als één van die tekenen van hoop voor de Kerk “de volwassenen die zich met Pasen (of daarna) door doopsel en/of vormsel heel bewust in de Katholieke Kerk laten opnemen. Dat gebeurt overal ter wereld, ook in diverse parochies van ons Aartsbisdom Utrecht.” In de brieven die kardinaal Eijk ontvangt van deze volwassen dopelingen en/of vormelingen, beschrijven zij hoe zij tot deze stap zijn gekomen en wat hen daarbij motiveert. “In die woorden lees ik terug hoezeer onze Heer Jezus Christus en Zijn Evangelie hen hebben geraakt. Ook de erediensten in onze kerken die hen tot God brengen, blijken daarbij heel belangrijk te zijn. Velen geven aan dat zij juist daardoor ‘thuis’ zijn gekomen,” aldus de aartsbisschop van Utrecht.

Oliën
Kardinaal Eijk gaat ook in op het gebruik van de HH. Oliën die hij op 31 maart tijdens de Chrismamis in Apeldoorn heeft gezegend dan wel gewijd. “In deze reeds vele maanden durende pandemie van het coronavirus, denk ik aan al die doopsels en vormsels die in onze parochies moesten worden uitgesteld, maar die gelukkig nu weer meer en meer toegediend en gevierd gaan worden. Ook denk ik aan alle priesters die aan coronapatiënten of andere zieken thuis, in het zieken- of verpleeghuis de ziekenzalving hebben toegediend of gaan toedienen. Hoeveel kracht, troost en vrede geeft dit sacrament vaak niet aan onze zieken en hun geliefden. Voor de priesters die dit sacrament aan coronapatiënten toedienen kan het ook risico’s met zich meebrengen, maar ze doen het wél. Dat geldt ook voor de diakens en pastoraal werkers die hen bezoeken en hun de ziekenzegen geven. Ook hun ben ik zeer dankbaar voor hun grote pastorale inzet en bewogenheid.”
“Wij hebben allemaal tekenen van hoop alsook woorden van bemoediging nodig, zeker nu we nog (minstens) enkele maanden te kampen hebben met het coronavirus in onze samenleving. En dan denk ik ook aan alle gevolgen die de coronaviruspandemie heeft of nog zal hebben voor mensen persoonlijk, hun gezin, hun werk, bedrijf, inkomen, hun studie of opleiding en op tal van andere terreinen. Van harte wens ik u nu allen toe dat de vieringen van dit Paastriduum – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen – en de komende Paastijd u hoop en bemoediging zullen geven.”

Klik hier voor de volledige tekst van de groet van kardinaal Eijk