Aartsbisdom > Nieuws > Chrismamis: de zelfgave van Christus en hen die Hem volgen

Chrismamis: de zelfgave van Christus en hen die Hem volgen

Vanwege de coronamaatregelen vond de jaarlijkse diocesane Chrismamis op de woensdag in de Goede Week op 31 maart in besloten kring plaats. De plechtigheid werd zoals gebruikelijk gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn, waar kardinaal Eijk in zijn openingswoord de hoop uitsprak dat het in 2022 weer mogelijk zal zijn met een grote groep mensen vanuit het hele Aartsbisdom Utrecht samen te komen voor deze viering. Ook begroette hij de mensen die online via livestream meevierden.

De Utrechtse aartsbisschop zegende in deze Mis de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, en wijdde het chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren. In zijn preek stelde kardinaal Eijk de vraag wat Christus doet als Degene die door God met de Heilige Geest is gezalfd. Het antwoord: “Hij brengt een nieuw koningschap, dat van het dienen. Een nieuw priesterschap, dat betekent dat Zijn volgelingen evenals Hij van zichzelf een gave maken. En Hij brengt een nieuwe wijze van profeet zijn.”

Christus en de mensen die Hem volgen, maken van zichzelf een gave, zo zei kardinaal Eijk. Zo is het sacramentele huwelijk een unieke, definitieve, exclusieve, totale gave van man en vrouw aan elkaar in Christus. De religieus geeft zich totaal aan Christus in een leven volgens de drie Evangelische Raden: armoede, celibaat en gehoorzaamheid. En wie een beroep uitoefent, is geroepen om zichzelf daarin te geven met behulp van de genade die Christus verleent.
Vanwege het onlangs afgesloten Jaar van de Eucharistie stond kardinaal Eijk in het bijzonder stil bij “de priesters van Christus’ Kerk, die in de Chrismamis hun wijdingsbeloften hernieuwen.” De priesters van Christus’ Kerk “worden […] priester, doordat de bisschop hen de handen oplegt. Feitelijk legt Christus zelf hen de handen op via de bisschop. Daardoor worden zij in hun zijn veranderd, in die zin dat zij intens met Christus worden verbonden, zodat zij in Zijn persoon optreden. De priester geeft zich daarin totaal aan de Kerk, zoals Christus doet, en krijgt de Kerk tot bruid.”

Kardinaal Eijk: “Bidden we dat de Heer ook onze priesters helpt vol te houden in hun zelfgave aan de Kerk, door hen steeds opnieuw bij de hand te grijpen en vast te houden.” Tot slot riep de Utrechtse aartsbisschop op tot gebed om nieuwe roepingen tot het priesterschap, “om hun gelederen aan te vullen.”

Klik hier voor de tekst van de preek van kardinaal Eijk

Klik hier om de viering terug te kijken

 

Tags: