Aartsbisdom > Nieuws > Fietsroute langs kerkelijk erfgoed in en rond Zieuwent

Fietsroute langs kerkelijk erfgoed in en rond Zieuwent

Oost-Achterhoek is een opmerkelijke fietsroute rijker. Een zorgvuldige voorbereiding door een enthousiaste werkgroep heeft uiteindelijk geleid tot de route ‘Langs kerken, kruisen en kapelletjes’. Een gezamenlijk initiatief van de Geloofsgemeenschap H. Werenfridus (St. Ludger parochie) en Oudheidkundige Vereniging Zuwent is uitgegroeid tot een fietstocht van 25 km.

De fietsroute leidt de fietser vanaf het kerkplein in Zieuwent langs religieus erfgoed van kerkdorp Zieuwent en omgeving. Ook de O.L.Vrouw van Lourdeskerk in Mariënvelde is in de route opgenomen.

Zaterdagochtend 25 juli werden de genodigden hartelijk ontvangen op de pastorie van de H. Werenfriduskerk in Zieuwent. De groter opgezette opening van de route die voor eind april was gepland, had door de uitbraak van het coronavirus geen doorgang kunnen vinden.
In zijn welkomstwoord vertelde Henry Waalderbos (beheercommissie Zieuwent) kort over het oude Mariabeeld, geschonken door de familie Doppen. Haar komst en vervolgens het proces van haar renovatie is in feite de aanleiding geweest om deze ‘Mariaroute’ op te zetten. De plaatsing en onthulling van dit Mariabeeld laten helaas nog even op zich wachten. Vervolgens gaf Meike Prollius (toeristisch regiocoördinator) een korte toelichting op de fietsroute en bedankte alle leden van de werkgroep voor de fijne samenwerking.

Eerste exemplaar
Daarna overhandigde zij aan Marieke Frank, wethouder van de gemeente Oost Gelre, officieel het eerste exemplaar van de fietsroute. Ook de wethouder prees het mooie initiatief en de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen: “Het toerisme is, zeker in deze tijd, van wezenlijk belang om Oost Gelre en zijn mooie kerkdorpen op de kaart te zetten. Deze route draagt hieraan vanaf nu een mooi steentje bij.”
Om de opening van de fietsroute compleet te maken, stond er natuurlijk een fiets klaar. En met het door-rijden van het startlint (toepasselijk in de vorm van de Achterhoekse wimpel) werd de weg ‘vrijgegeven’ voor fietsers.

Meer informatie: www.achterhoekseroutes.nl