Aartsbisdom > Bedevaart > Bedevaart Schalkhaar > Feest Maria van Frieswijk in Schalkhaar

Feest Maria van Frieswijk in Schalkhaar

In Schalkhaar (H. Lebuinusparochie) vindt zondag 8 oktober het feest plaats van Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk, Koningin en Moeder van Overijssel. Evenals vorige jaren is het feest rondom de kerk van de H. Nicolaas (Timmermansweg 32). De dag begint om 11.00 uur met een feestelijke Eucharistieviering met als hoofdcelebrant pastoor Baneke. Aansluitend volgt een processie door het pastoorsbos.

De processiegangers bidden onderweg de rozenkrans en zingen enkele Marialiederen. Na de processie is er gelegenheid te lunchen in restaurant De Lindeboom. De organisatie zorgt voor koffie, thee, soep en een broodje. Na de lunch wordt ter afsluiting een plechtig Marialof gehouden in de kerk; dit begint naar verwachting om circa 13.30 uur. Het St. Nicolaaskoor verleent medewerking aan deze dag.
Bij de kerk is voldoende parkeergelegenheid. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hun (klein)kinderen mee te nemen. Er wordt een kindercrèche geregeld in het Koetshuis (naast de kerk).

Bedevaart
Sinds de tweede helft van de 18de eeuw kende het huidige Schalkhaar (bij Deventer) een bijzondere Mariaverering, die van meet af aan deelnemers uit de hele provincie Overijssel trok. In 1953 kreeg de Mariaverering een nieuwe impuls en ontstond een heuse bedevaart. Onder pastoor D. van Wijk werd op 15 augustus 1953 een Mariabeeldje uit circa 1500 na een plechtig Marialof door Malachias Muller, abt van het nabijgelegen cisterciënzerklooster Sion, achterin in de neogotische Nicolaaskerk geplaatst. Sinds een aantal jaren wordt in de H. Lebuinusparochie het feest van Maria van Frieswijk weer gevierd.