Aartsbisdom > Nieuws > Emeritus pastoor W.J.J. Grondhuis overleden

Emeritus pastoor W.J.J. Grondhuis overleden

Te Rotterdam is op 8 juli de zeereerwaarde heer Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis overleden, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Zwolle op 3 februari 1922. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1948 was hij achtereenvolgens kapelaan te Uithuizen en leraar en moderator spiritus aan het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Apeldoorn.

Op 27 oktober 1967 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Dieren en op 1 augustus 1972 volgde zijn benoeming tot pastor van de unit Dieren-Doesburg-Drempt-Giesbeek-Olburgen. Met ingang van 15 augustus 1973 werd hij benoemd tot pastor en deservitor van de H. Plechelmusparochie te Deurningen binnen het samenwerkingsverband Ootmarsum-Weerselo. Op 1 juli 1988 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Joppe. Met het bereiken van de leeftijd van 75 jaar werd hij op 3 februari 1997 benoemd tot pastor van deze parochie. Met ingang van 15 september 2005 ging hij met emeritaat.

De H. Mis van Requiem is op donderdag 14 juli 2016 om 14.00 uur in de basiliek van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus aan het Kerkplein in Sint Odiliënberg. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op het kerkhof naast de basiliek.
Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren in de Priorij Thabor (naast de basiliek), Aan de Berg 3 te Sint Odiliënberg.