Aartsbisdom > Nieuws > Emeritus pastoor Brummelaar overleden

Emeritus pastoor Brummelaar overleden

Wapen aartsbisdom kleur klein 2

Te Achterveld is op 3 december overleden de zeereerwaarde heer Ludgerus Jozef Brummelaar, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Diepenheim op 25 maart 1926. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1954 was hij achtereenvolgens kapelaan te Oudenrijn, Haaksbergen (O.L.V. van Lourdes), Abcoude en Oldenzaal (H. Plechelmus).

Op 1 januari 1971 werd hij benoemd tot pastoor van de HH. Simon en Judasparochie te Ootmarsum en op 1 maart 1983 volgde zijn benoeming tot pastor in de H. Nicolaasparochie te Denekamp. Met ingang van 13 januari 1984 werd hij benoemd tot pastoor van de O.L.Vrouw Tenhemelopnemingparochie te Raalte-Mariënheem. Op 15 april 1991 ging hij met emeritaat.

“Op de eerste zondag van de Advent is Ludger Brummelaar op weg naar huis met zijn fiets verongelukt. Daardoor is een prachtig mens en een priester in hart en nieren plotseling uit ons midden heengegaan.” Dat schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verstuurd. “Als 91-jarige was hij nog zeer vitaal en hield zijn geestelijke en lichamelijke conditie goed op peil. Samen met Zr. Margaret Dekker bad hij veelvuldig samen het Getijdengebed en de rozenkrans. Zolang hij kon vierde hij voor en met gelovigen de Eucharistie, waaronder in de kapel van het verzorgingshuis waarbij hij woonde. Dat alles stelde hem in staat om er met oprechte belangstelling voor veel mensen te zijn.”

Brummelaar had een bijzondere verering voor Maria en het betekende dan ook veel voor hem dat hij geboren was op ‘Maria Boodschap’ en benoemd is geweest in diverse parochies die de naam van de Moeder des Heren dragen. Kardinaal Eijk: “Dat hij nu – in deze Adventstijd van de hoopvolle verwachting van Maria, de Onbevlekte Ontvangenis – helemaal thuis mag zijn gekomen in het huis van onze Heer. Wij wensen Zr. Margaret Dekker, die hem vele jaren zo trouw heeft bijgestaan, en zijn familie veel sterkte.”

De Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd op vrijdag 8 december om 11.00 uur in de parochiekerk St. Jozef, Hessenweg 325 te Achterveld. Voorafgaand is er in deze kerk van 10.00-10.45 uur gelegenheid tot afscheid nemen. Na de Eucharistie ten uitvaart vindt de bijzetting plaats in het priestergraf op de Rooms-Katholieke begraafplaats Onze Lieve Vrouwe, Utrechtseweg 28 te Amersfoort. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in het ‘Bergpaviljoen’, Utrechtseweg 180 te Amersfoort.

Klik hier voor het volledige overlijdensbericht