Aartsbisdom > Nieuws > Diakendag: ontmoeting met statushouders

Diakendag: ontmoeting met statushouders

De jaarlijkse diakendag van het Aartsbisdom Utrecht vond 20 januari plaats in Apeldoorn. De dag begon met een Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Na de viering volgde een ontmoeting in de pastorie met een aantal Syriërs en Irakezen, die vertelden over hun integratie en de rol daarbij van de parochie. ‘s Middags hield diaken Dashorst een korte inleiding over de werken van Sant’Egidio in Apeldoorn, waarna het gezelschap zich verplaatste naar de kledingbank van deze gemeenschap.

Tijdens de viering waren ook de statushouders aanwezig, evenals een aantal andere parochianen. De eerste lezing werd in het Nederlands en in het Arabisch gelezen door Fady, één van de statushouders.

In zijn preek ging kardinaal Eijk in op de Evangelielezing van deze ochtend (Mc 3,20-21): “Dit hoofdstuk uit het Marcus-Evangelie gaat over de identiteit van Jezus én die van ons. En hoezeer de overheid, de politie of de douane allerlei uiterlijke kenmerken ook van belang achten om ons te identificeren, onze diepste identiteit wordt bepaald door de identiteit van Jezus. Als gedoopte mensen heten we dan ook naar Hem christenen: het doopsel is het begin, het vormsel de bevestiging van onze identiteit en de Eucharistie is er de voeding voor. … Nog intenser wordt deze identiteit, geworteld in die van Christus, door het sacrament van de wijding. Diakens ontlenen hun eigen identiteit aan die van Jezus, doordat zij op sacramentele wijze Zijn liefdevolle dienstbaarheid present stellen.”

diakendag-01-fady diakendag-02-preek

Na de viering verwelkomde pastoor Daggenvoorde de diakens en hun echtgenotes in de pastorie, waarbij hij vertelde dat de statushouders in Apeldoorn al zo geïntegreerd zijn dat ze worden gezien als medeparochianen. Diaken Dashorst nodigde vervolgens, na een korte inleiding, enkele statushouders uit om iets te vertellen over hun ervaringen in Apeldoorn. Fady beet het spits af en vertelde dat de Apeldoornse gemeenschap voelt als een grote familie. De nieuwkomers krijgen onder meer hulp van de parochie bij het integreren. Fady: “We zijn blij dat we in Apeldoorn zijn.” George vulde aan dat ze bijvoorbeeld Nederlandse les hebben gekregen via de parochie en over de Nederlandse cultuur hebben geleerd. Hij is inmiddels ruim twee jaar in Apeldoorn. Zijn broer is in Duitsland terechtgekomen, maar de rest van de familie is achtergebleven in Syrië. Daar is het nog steeds gevaarlijk voor de christelijke minderheid.

diakendag-04-fady-en-dashorst diakendag-05-elias

Er is ook een grote groep uit Irak in Apeldoorn, onder wie Nail die kort over zijn ervaringen vertelde. Als laatste gaf Elias uit Syrië een getuigenis. Hij is nog maar vijf maanden in Nederland. Hij voelde zich niet veilig in de opvang tussen de vele moslims en droomde op een gegeven moment dat er iemand zou komen die hem zou meenemen naar de kerk. Op zo ongeveer hetzelfde moment werd Dashorst wakker en voelde de aandrang een folder te maken over de kerk, met daarin onder meer de mistijden. Daarmee toog hij naar de opvang, waar hij Elias trof. Hij nam hem mee naar de kerk, waar ze samen hebben gebeden. Tot slot zei Dashorst dat bijna alle mensen uit de vluchtelingenopvang inmiddels een huis hebben gekregen. Door gezinshereniging kunnen de families hier een leven opbouwen, aldus Dashorst.

diakendag-03-lunch diakendag-06-lunch

Voor de lunch stond een schaal met oer-Hollandse broodjes ham en kaas klaar, daarnaast hadden de statushouders gezorgd voor diverse Syrische en Irakese gerechten, zoals een linzensoep. ‘s Middags vertelde diaken Dashorst in vogelvlucht over de activiteiten van de gemeenschap Sant’Egidio, zowel in Apeldoorn als wereldwijd. Deze “lekengemeenschap zet zich in voor de armen in de breedste zin van het woord,” aldus Dashorst, en bestaat in 2018 50 jaar. Voor alle projecten van Sant’Egidio in Apeldoorn zetten zich ruim tachtig vrijwilligers in, vertelde Dashorst. Dit zijn zowel mensen vanuit de parochie als daarbuiten. Eén van die projecten is de kledingbank, waar elke maand zo’n 500 mensen komen. Het gezelschap verplaatste zich vervolgens naar de kledingbank, om daar te zien hoe deze functioneert – van het sorteren van binnengekomen kleding tot de uitgifte ervan. De aanwezige vrijwilligers gaven daarbij uitleg.

diakendag-07-kledingbank diakendag-08-kledingbank