Aartsbisdom > Nieuws > Collecte TV-Mis 10 mei voor #nietalleen

Collecte TV-Mis 10 mei voor #nietalleen

Tijdens de Eucharistieviering van zondag 10 mei op NPO 2 zal gecollecteerd worden in het kader van het coronahulp-platform #nietalleen. De kijkers wordt gevraagd een bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland onder vermelding van nietalleen.

Ook andere kerkgenootschappen collecteren op 10 mei onder het motto #nietalleen. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelden de krachten toen in Nederland corona uitbrak. Via het platform #nietalleen kan overal in het land praktische hulp worden gevraagd en geboden en verschillende initiatieven versterken elkaar.

Landelijk bereik
De collectes die op 10 mei worden gehouden zijn niet bedoeld ter financiering van het platform zelf, maar voor eigen initiatieven die kerken in het kader van #nietalleen ondernemen. De Rooms-Katholieke Kerk laat de collecte plaatsvinden via de zondagse TV-Mis en realiseert zo een landelijk bereik.

De opbrengst is bestemd voor twee initiatieven die in de afgelopen tijd ook al werden ondersteund door de R.-K. Kerk, te weten Caritas Athene en de voedselbanken in Nederland. Caritas Athene biedt onder meer huisvesting aan vluchtelingen en migranten en verzorgt dagelijks maaltijden voor volwassenen en kinderen. De voedselbanken in Nederland hebben het in deze tijd door de stilgevallen economie extra druk. Zij bieden met voedselpakketten steun aan onder andere gezinnen die het financieel moeilijk hebben, ook ten gevolge van de coronacrisis.

Wilt u ook geven voor deze collecte, maak dan uw bijdrage over naar het volgende rekeningnummer:

IBAN NL60 INGB 0663 2207 26, Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, o.v.v. nietalleen.

 

Foto voedselbank: bisdom Rotterdam