Aartsbisdom > Nieuws > Beleidsplan over vieringen in het aartsbisdom verspreid

Beleidsplan over vieringen in het aartsbisdom verspreid

Binnen het Aartsbisdom Utrecht is op 27 oktober het beleidsplan ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’ verspreid. Dit beleidsplan gaat over de Eucharistievieringen, woord- en communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht en is de vrucht van bezinning en gesprekken die in het Jaar van de Eucharistie (Advent 2019 t/m Christus Koning 2020) en nadien in het aartsbisdom hebben plaatsgevonden.

Na een inhoudelijke uiteenzetting over de Eucharistie als kloppend hart van het geloofsleven, volgt een aantal praktische uitwerkingen om de deelname aan de Eucharistievieringen te vergroten. Kardinaal Eijk verzoekt aan alle betrokkenen om het beleidsplan met elkaar te bespreken “alsook met allen die als vrijwilliger zich inzetten voor onze liturgische vieringen en met onze parochianen.”

In zijn begeleidende brief schrijft kardinaal Eijk onder meer: “Met veel zorg en inzet verzorgen diakens, pastoraal werk(st)ers alsook parochianen in ons aartsbisdom sinds tientallen jaren – naast gebedsvieringen – woord- en communievieringen, omdat door het gebrek aan priesters in onze parochies niet in elke kerk of zorginstelling iedere zondag en regelmatig op weekdagen de Eucharistie kan worden gevierd. Aldus zorgen zij ervoor dat (mede)parochianen in de kerk van hun geloofsgemeenschap of parochie toch kunnen samenkomen en ook de Schriftlezingen van de desbetreffende zondag met een overweging kunnen horen en de H. Communie kunnen ontvangen. Graag spreek ik mijn grote waardering uit voor hun inzet, vaak reeds vele jaren.”

In het beleidsplan staat onder andere dat in alle parochies van het Aartsbisdom Utrecht de woord- en communievieringen zowel door diakens en pastoraal werk(st)ers als door parochianen geleidelijk dienen te worden verminderd en uiteindelijk te worden beëindigd in een periode van vijf jaar (2023-2027). Kardinaal Eijk: “Dit geeft hun de mogelijkheid om vaker de (met name zondagse) Eucharistie mee te vieren. De praktijk van het houden van woord- en communievieringen, ook op zondagen, in zorginstellingen kan evenwel worden gecontinueerd als het niet mogelijk is om aldaar de Eucharistie te vieren. Ook kunnen in de parochies vieringen worden gecontinueerd met een gezamenlijke uitreiking van de H. Communie aan ouderen en zieken op doordeweekse dagen. Hiermee sluiten wij ons aan bij een lange traditie in de Kerk, waarbij de ouderen en zieken die niet in staat zijn om te reizen en naar de kerk te gaan, toch kunnen delen in de vrucht van de Eucharistie, door aan hen de H. Communie uit te reiken.”

Klik hier voor de begeleidende brief
Klik hier voor het beleidsplan