Aartsbisdom > Nieuws > Afsluiting jubileumjaar Mariakerk De Meern

Afsluiting jubileumjaar Mariakerk De Meern

In de Mariakerk in De Meern (parochie Licht van Christus) is op 30 oktober een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van de afsluiting van het jubileumjaar: de kerk viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. Hoofdcelebrant is de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, tevens vicaris van het vicariaat Utrecht. Voorafgaand aan de viering is er een processie: de gelovigen lopen daarin gezamenlijk vanaf De Schalm (Oranjelaan 10) naar de kerk (verzamelen om 9.30 uur).

Na de Eucharistieviering, die om 10.00 uur begint, is er gelegenheid tot koffie drinken in De Schalm. Eerdere activiteiten tijdens dit jubileumjaar waren onder meer: een viering in de Cinemec bioscoop met zegening van de stad vanaf het dak, deelname aan Openmonumentendag en de zegening van een Mariabeeld in de kerk.

Op 15 november 1940 werd de Mariakerk (officieel: Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming) ingewijd door de Utrechtse aartsbisschop De Jong. De Mariakerk verving de te klein geworden oude kerk aan de Rijksstraatweg (nu ‘metaalkathedraal’). In 1938 werd een nieuw stuk grond aangekocht. Er was niet alleen ruimte voor een grotere kerk, maar ook voor een kerkhof en een school, door architect H.C. van de Leur in Delftse Schoolstijl uitgevoerd. De kerk is uitgelegd op een kruisvormige plattegrond, opgetrokken in rode baksteen. De bouw heeft even stil gelegen rond het uitbreken van de oorlog, maar werd spoedig weer hervat. Nog in 1940 kon het nieuwe kerkgebouw in gebruik worden genomen.