Aartsbisdom > Nieuws > Aartsbisdom: vacature voor medewerk(st)er bedevaarten

Aartsbisdom: vacature voor medewerk(st)er bedevaarten

Bedevaarten zijn een speerpunt van het Aartsbisdom Utrecht. Door samen op pad te gaan, ontstaan nieuwe verbanden tussen mensen en kerklocaties binnen een parochies en worden de pelgrims gesterkt in hun geloof. Ook na de coronacrisis wil het aartsbisdom weer bedevaarten houden. Daarom zoekt het Aartsbisdom Utrecht een medewerk(st)er bedevaarten (max. 0,5 fte).

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert sinds 2009 elke drie jaar een grote bisdombedevaart naar Lourdes. Deze trok de afgelopen vier edities steeds tussen de 1.000 en 1.500 pelgrims. Vanwege de coronacrisis moest de lustrumeditie van 2021 worden uitgesteld; deze staat nu gepland voor 2023. Maar het aartsbisdom organiseert ook kleinschaliger bedevaarten naar andere bestemmingen zoals Rome, Fatima, Polen, het Heilig Land en Echternach.

De nieuwe medewerk(st)er bedevaarten zal – onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppelijk vicaris voor bedevaarten en in nauwe samenwerking met de diocesane werkgroep bedevaarten – onder andere medeorganisator zijn van deze diocesane bedevaarten. Het enthousiasmeren van gezinnen en jongeren voor bedevaarten is een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Ook zal hij/zij het netwerk onderhouden en uitbouwen van leden van pastorale teams en vrijwilligers in de parochies. Daarnaast onderhoudt de medewerk(st)er bedevaarten contact met bedevaartorganisaties.
Verder werkt de bedevaartmedewerk(st)er samen met de Dienst communicatie bij het vervaardigen van promotiematerialen en met de jongerenwerk(st)er van het aartsbisdom, onder meer met het oog op de Wereldjongerendagen.

Klik hier voor meer informatie over deze vacature.