Aartsbisdom > Nieuws > Vastenactie 2018: Gaan waar niemand gaat in Zambia

Vastenactie 2018: Gaan waar niemand gaat in Zambia

vastenactie-beatrice-met-dochter-kl

Het campagneproject van Vastenactie in 2018 is in Mbala, een district (met een gelijknamige stad) in het uiterste noorden van Zambia, aan de grens met Tanzania. Mbala is een van de armste districten van Zambia, met een gemiddeld weekinkomen van minder dan zeven euro per huishouden.

De meeste mensen werken als dagloner. De hiv/aids epidemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd en heeft bovendien grote invloed op de familiestructuren. Ouders overlijden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven achter of belanden bij hun grootouders. Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich met name in waar de nood het hoogst is.
Niet voor niets droeg de stichter van de congregatie, Victor Braun, de zusters op “te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet.” Vanuit die opdracht gingen de zusters eind jaren ‘80 de sloppenwijken in om te zorgen voor de door hiv getroffen families. Zo ontstond het Households in Distress-programma, dat dit jaar via Vastenactie wordt gesteund.

Vastenactie roept mensen op om mee te doen met een eigen actie: “Wilt u deze vastentijd bewust beleven? De uitdaging met uzelf aangaan? Op www.vastenactie.nl kunt u zien hoe andere mensen de vastenperiode invullen. Als u wilt, kunt u uw vastenactie daar ook delen met anderen. Extra leuk is het natuurlijk als u uw familie, vrienden en kennissen oproept om uw uitdaging – en daarmee de projecten van Vastenactie – financieel te steunen. Even minderen… voor een ander!”

Meer informatie: www.vastenactie.nl