07-07-2016

Decreet verlenging geldingsduur Gedragscode Pastoraat

Tijdens de vergadering van de Bisschoppenconferentie van 14 juni j.l. hebben de diocesane bisschoppen besloten de werkingsduur van de Gedragscode Pastoraat, die geldig was van 1 juli 2014 tot 1 juli 2016, te verlengen tot 1 mei 2017. Dit in afwachting van de herziening van het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag en in afwachting van de evaluatie van de Gedragscode Pastoraat.

Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

Klik hier om het ‘Decreet verlenging geldingsduur Gedragscode Pastoraat’ te downloaden