16-05-2017

Decreet verlenging geldingsduur Gedragscode Pastoraat tot 1 mei 2018

Bij decreet van 16 mei 2017 hebben de Nederlandse diocesane bisschoppen bepaald, dat de geldingsduur van de Gedragscode Pastoraat wordt verlengd tot 1 mei 2018. Ook de Konferentie Nederlandse Religieuzen verlengt de huidige Gedragscode. De Gedragscode wordt verlengd in afwachting van verwerking van de resultaten van de evaluatie van deze Gedragscode. Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen. De huidige Gedragscode is sinds 1 juli 2014 van kracht.