Februari 2016

Vastenbrief 2016

In Op Tocht nr. 2 van 2016 is in plaats van de vaste column van kardinaal Eijk, de integrale tekst van zijn brief bij gelegenheid van de Veertigdagentijd gepubliceerd.

In zijn brief, getiteld ‘Barmhartigheid baant de weg naar een nieuw begin’, sluit kardinaal Eijk aan bij het thema van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat op 8 december van start is gegaan.
“We staan nu aan het begin van de Veertigdagentijd. Deze Vastentijd biedt in het bijzonder de gelegenheid om met jezelf in het reine te komen. En niet alleen met jezelf, maar daarmee ook met je medemensen en met God. Het is een veertigdaags reinigingsritueel – van het lichaam maar vooral van de ziel. Door afstand te nemen van wat er niet werkelijk toe doet, door de hoofdzaak van de bijzaken te scheiden en ons zo meer te richten tot God, komen we dichter bij onze ware identiteit: we zijn kinderen van God, die voor ons een barmhartige Vader is,” aldus kardinaal Eijk. Hij staat vervolgens in zijn Vastenboodschap stil bij de Evangelielezingen in de Veertigdagentijd, “een beproefd hulpmiddel om ons in deze periode meer op God te richten,” zo schrijft hij.

Klik hier om de volledige brief te downloaden