Maart 2015

Vastenbrief 2015

In Op Tocht nr. 3 van 2015 is in plaats van de vaste column van kardinaal Eijk, de integrale tekst van zijn brief bij gelegenheid van de Veertigdagentijd gepubliceerd.

In zijn brief stelt kardinaal Eijk dat “nu ons geloof in de samenleving niet langer vanzelfsprekend is, we als gelovigen steeds meer worden uitgedaagd om te getuigen van de hoop die in ons leeft. We zullen meer nog dan voorheen voluit missionair moeten zijn, ‘missionarissen’ die werkzaam zijn in de eigen leefomgeving.”
Dat geldt niet alleen voor kardinaal Eijk als 70ste opvolger van de missionaris Willibrord, “die missionaire taak rust – heel belangrijk – op ons allen, ieder met een eigen roeping en verantwoordelijkheid. De Veertigdagentijd biedt ons bij uitstek de gelegenheid om Christus’ gezelschap te zoeken, door Hem gesterkt te worden en ons geloof, onze hoop en onze liefde te verdiepen. Zodat we ons gezamenlijk met vreugde kunnen blijven inspannen voor de verspreiding van het Evangelie.”
Kardinaal Eijk staat ook stil bij de kerksluiting die het gevolg is van de ontkerkelijking: “Dat zorgt bij de direct betrokkenen voor diepe gevoelens van verdriet. Maar ook bij mij: iedere keer als ik een verzoek krijg van een parochiebestuur om een kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken, doe ik dat met pijn in het hart.”
Bij nogal wat mensen geeft dit alles verwarring en boosheid, maar het is volgens de Utrechtse aartsbisschop belangrijk om niet in die boosheid te volharden: “Het gevaar bestaat namelijk dat boosheid omslaat in verbittering en bitterheid functioneert als een kerker waarin geen licht kan binnendringen. Het is juist zaak om open te blijven staan, open voor God en open voor de medeparochianen met wie we gezamenlijk de Kerk vormen.”

Klik hier om de volledige brief te downloaden