Aartsbisdom > Nieuws > Collecteschema voor 2022 verspreid naar de parochies

Collecteschema voor 2022 verspreid naar de parochies

De bisschoppenvergadering heeft onlangs het collecteschema voor 2022 vastgesteld. Het schema wordt via de bisdommen naar de parochies gestuurd: zo hebben de parochies in het Aartsbisdom Utrecht het nieuwe collecteschema inmiddels ontvangen.

Naast de vastgestelde data voor de diverse collecten en de bijbehorende doelen, wordt ook steeds vermeld waarheen de opgebrachte gelden overgemaakt kunnen worden.

Het rooster bevat naast de Actie Kerkbalans in januari onder andere een aantal jaarlijkse missionaire collectes, zoals de Bisschoppelijke Vastenactie en de Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris. Maar ook de collecte met Roepingenzondag, de Nationale Jongerencollecte en de Zondag voor de Oecumene zijn in het collecterooster opgenomen.

Het collecterooster voor 2022 wordt binnenkort via de Parochiebladenservice tevens naar de parochiebladredacties in het Aartsbisdom Utrecht gestuurd. Bovendien wordt het schema ieder jaar gepubliceerd op de website van het aartsbisdom: klik hier.