Aartsbisdom > Agenda > Stille Omgang 2018: ‘Eucharistie = Liefde’

Stille Omgang 2018: ‘Eucharistie = Liefde’

De Stille Omgang wordt in 2018 gelopen in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart. Ter verdieping is als intentie gekozen: Eucharistie = Liefde. Deze intentie is ontleend aan het boek Ons dagelijks brood van Henri Nouwen.

“Het woord Eucharistie betekent letterlijk dankzegging. Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee vrienden onderweg naar Emmaus – die ook onze geschiedenis is – heeft laten zien dat dankbaarheid geen vanzelfsprekende levenshouding is,” aldus de organisatie van de bidtocht, die jaarlijks duizenden mensen naar Amsterdam trekt.

De omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen werd dit gevierd met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 was er hernieuwde belangstelling voor de tocht, die sindsdien in stilte werd gelopen. Voor jongeren is er een apart programma in de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam.

Meer informatie: www.stille-omgang.nl