Protocol ten behoeve van publieke vieringen in de Rooms-Katholieke Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni

In de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat … Meer lezen over Protocol ten behoeve van publieke vieringen in de Rooms-Katholieke Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni