Diaconie

Diaconie en caritas zijn wezenlijke elementen van de R.-K. Kerk. Het woord ’diaconie’ komt van het Griekse diakonia en betekent dienst. De Kerk ziet deze dienst aan de naaste(n) als één van haar belangrijkste taken. In het diaconaat maakt de Kerk concreet werk van een meer rechtvaardige wereld.

Lokaal gebeurt dat in parochies en geloofsgemeenschappen, in parochies wordt dit diaconale werk vaak gecoördineerd door de Parochiële Caritas Instelling (PCI). In het Aartsbisdom Utrecht ondersteunt de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) deze lokale PCI-en. Ook krijgt de bisdomstaf van de DKCI advies inzake de diaconie. De diocesane diaconale werkers die in dienst zijn bij de DKCI ondersteunen de profielhouders diaconie in de parochies en de PCI-en op het gebied van diaconie dichtbij en wereldwijd.

Klik hier om naar de website van de DKCI te gaan.