Diaconie

Diaconie en caritas zijn wezenlijke elementen van de R.-K. Kerk. Het woord ‘diaconie’ komt van het Griekse diakonia en betekent dienst. Caritas betekent liefde. De Kerk ziet caritas en diaconie, in de zorg voor de naaste(n), als één van haar belangrijkste taken. In caritas en diaconie maakt de Kerk concreet werk van een meer rechtvaardige wereld.

Lokaal gebeurt dat in parochies en geloofsgemeenschappen. In de parochies wordt de diaconie uitgevoerd door de pastorale teams. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) ondersteunt dit werk. Daarnaast verlenen de lokale caritaswerkgroepen noodhulp aan degenen die daar om vragen. Vanuit het Aartsbisdom Utrecht krijgen de PCI-en ondersteuning. Voor inhoudelijke vragen kunnen zij terecht bij: drs. J.B.J. Oldenhof, e-mail: oldenhof@aartsbisdom.nl.

Klik hier om naar de website van de DKCI te gaan, de DKCI wordt opgeheven per 31 december 2019.