Diaken worden

Zij die zich oriënteren op het diaconaat in het Aartsbisdom kunnen een opleiding daartoe volgen aan De Tiltenberg, opleidingscentrum van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Daartoe kunnen zij contact opnemen met de Utrechtse bisschoppelijk gedelegeerde, diaken Geert Hoes, Diepesteeg 17, 3994 CC De Steeg, tel.: 026 4954672, e-mail: hoes@aartsbisdom.nl.

Zie voor meer informatie ook de website www.ariensinstituut.nl