Flyer opleiding diaconaal assistent Aartsbisdom Utrecht 2016-2018

Flyer opleiding diaconaal assistent Aartsbisdom Utrecht 2016-2018

Opleiding tot diaconaal assistent

Om ook in de toekomst in navolging van Christus een gastvrije en dienende Kerk te kunnen zijn, met oog en hart voor de noden in de samenleving, is het Aartsbisdom Utrecht in samenwerking met de Diocesane Kerkelijke Caritasinstelling (DKCI) in september 2016 een tweejarige opleiding gestart tot diaconaal assistent. Dat is een gekwalificeerde vrijwilliger die onder leiding van de pastoor verantwoordelijkheid kan dragen voor de uitvoering van caritas en diaconie in de parochie en de lokale geloofsgemeenschappen.

De diaconaal assistenten ondersteunen de lokale geloofsgemeenschappen en de parochiële caritasinstellingen in hun werk. We zoeken bevlogen mensen die als diaconaal assistent leiding kunnen geven, vrijwilligers kunnen inspireren en kunnen samenwerken met de vele spelers in Kerk en samenleving. De opleiding biedt een afgewogen combinatie van theorie en praktijk. We zullen uitgaan van de concrete diaconale praktijk in de afzonderlijke parochies.

Mgr. Th.C.M. Hoogenboom (hulpbisschop en vicaris-generaal): “Ik hoop dat we in het door paus Franciscus geopende Heilig Jaar van de Barmhartigheid, waarin onze aandacht ook gevraagd wordt voor het doen van lichamelijke werken van barmhartigheid, voldoende kandidaten zullen vinden om de opleiding tot diaconaal assistent te gaan volgen.”

Praktische informatie over de opleiding:
De tweejarige opleiding is gestart op 24 september 2016. De lessen vinden plaats op 7 zaterdagen per jaar, in het Ariënsinstituut te Utrecht. De dag begint met een Eucharistieviering. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen een zending van de aartsbisschop ontvangen, steeds voor een periode van vier jaar, als diaconaal assistent.

We zoeken, in goed overleg met de pastoors van de parochies in ons aartsbisdom, naar vrijwilligers die gemotiveerd zijn om deze opleiding te gaan volgen.

Data jaar 1:
2016: 24 september, 5 november, 3 december
2017: 28 januari, 25 maart, 13 mei, 17 juni

Cursusplaats, kosten en aanmelden:
– Ariënsinstituut, Keistraat 9 te Utrecht
– € 300 per cursist per jaar
– vóór 15 juni 2016

Aanname van cursisten geschiedt enkel op schriftelijke voordracht van de pastoor van de parochie, met toetsing vooraf door de opleidingscoördinator:
Mevr. dr. T. Versteegen (teamleider DKCI)
Kerklaan 22
3828 EB Hoogland
e-mail: t.versteegen@aartsbisdom.nl
tel.: 06 42952862 (secretariaat)

www.dkci-utrecht.nl

 

Programma:

Jaar 1: Geloof en diaconie
24-09-2016: Kennismaking en basisbegrippen van het geloof
05-11-2016: Vervolg basisbegrippen; de organisatie van de parochie
03-12-2016: Oud-testamentische traditie; diaconie en caritas in de parochie
28-01-2017: Nieuwe Testament – Leven van Jezus; pastorale brieven; projecten in de parochie
25-03-2017: Katholiek sociaal denken; bevlogen vrijwilligers
13-05-2017: Kerkelijke werkstructuur; sacrament en diaconie; goede praktijken
17-06-2017: Spiritualiteit; samenwerkingspartners

Jaar 2: Diaconie en praktijk
(Data nog vast te stellen)
Module 1: De werkstructuur van de parochie; de sociale kaart
Module 2: Communicatie en begeleiding
Module 3: Bronnen van spiritualiteit en missie van de parochie
Module 4: Management en organisatie
Module 5: Financiën; interreligieus samenwerken
Module 6: Mondiale en lokale doelen en doelgroepen
Module 7: Presentatie einddossiers

Klik hier om de folder te downloaden