Flyer Catechetenopleiding Aartsbisdom Utrecht 2014-2015

Catechetenopleiding Aartsbisdom

In het najaar van 2014 is het Aartsbisdom Utrecht een meerjarige opleiding gestart tot parochiemedewerker catechese. Het doel is het trainen van (toekomstige) vrijwilligers die het pastorale team kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van catechetische projecten. Hiermee worden projecten bedoeld ter voorbereiding op de viering van de sacramenten en projecten van permanente vorming voor kinderen, tieners, jongeren, volwassenen en ouderen. Deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, kunnen een zending ontvangen, steeds voor een periode van vier jaar, als medewerker in de parochiecatechese.

Hans Pauw (bisschoppelijk vicaris voor catechese): “Het Aartsbisdom Utrecht heeft een lange traditie in het opleiden van vrijwilligers, zodat gedoopte en gevormde gelovigen een zegenrijk aandeel kunnen hebben in het pastoraat. Dat geldt zeker ook binnen het werkveld catechese. We willen als bisdom goede basisvorming geven aan vrijwilligers die in toenemende mate de verantwoordelijkheid dragen voor de geloofsoverdracht binnen de parochies.”

Duur van de opleiding:
De opleiding omvat drie jaren. Iedere module wordt gegeven op een zaterdag van 10-16 uur, daarnaast wordt enige tijd voor literatuurstudie en opdrachten thuis verondersteld. De dag begint met de viering van de Eucharistie. Het eerste jaar wordt afgesloten met een toets. Het resultaat van de toets geeft al dan niet toegang tot de volgende leerjaren. De cursusplaats is het Ariënsinstituut, Keistraat 9 te Utrecht.
De start van de tweede editie van de catechetenopleiding is uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip. Meer informatie over de opleiding en de aanname van cursisten is verkrijgbaar bij de gedelegeerde:

Drs. J.G.M. Pauw (bisschoppelijk vicaris voor catechese)
Maliebaan 40
3581 CR Utrecht
tel.: 030 2361570
e-mail: pauw@aartsbisdom.nl

Lees ook:
– 26-06-2017 Cursisten ronden opleiding tot parochiemedewerker catechese af
– 13-02-2015 Catecheten in spe blij met opleiding (artikel in bisdomblad Op Tocht)
– 13-02-2015 Goede catechese als fundament van onze missie (column kardinaal Eijk in bisdomblad Op Tocht)
– 29-10-2014 Catechetenopleiding Aartsbisdom van start gegaan
– 17-07-2014 Ruim 20 deelnemers opleiding tot catecheet
– 04-06-2014 Belangstelling voor opleiding tot catecheet
– 14-03-2014 Opleiding tot catecheet zinvol voor nu en later (artikel in bisdomblad Op Tocht)
– 24-02-2014 Aartsbisdom Utrecht start catechetenopleiding


Programma:

Jaar 1: Theologische basiscursus
Module 1: Inleiding in de geloofsleer (God en mens)
Module 2: Oude Testament (Kernmomenten uit de Thora)
Module 3: Nieuwe Testament (Kernmomenten uit de Evangeliën)
Module 4: Christologie (Jezus, het gelaat van God) en Mariologie
Module 5: Triniteit (Eén God in drie personen)
Module 6: Pneumatologie (Door de Geest gedreven)
Module 7: Kerk en sacramenten (De sacramentaliteit van ons bestaan/Teken van aanwezigheid)

Jaar 2: Praktische vorming
Module 1: De initiatiesacramenten (Doop, Vormsel, Eucharistie)
Module 2: Het sacrament van het Huwelijk
Module 3: De sacramenten van Boete en verzoening en Ziekenzalving
Module 4: Catechese voor kinderen, tieners en jongeren
Module 5: Catechese voor volwassenen en ouderen
Module 6: Werken met groepen
Module 7: Projectmatig werken

Jaar 3: Practicum
Gedurende dit jaar zijn er drie cursusbijeenkomsten. Daarnaast wordt onder supervisie van een plaatselijke priester, diaken of pastoraal werker een project uitgevoerd. Hiervan wordt mondeling en schriftelijk eindverslag gedaan, waarna een getuigschrift wordt overhandigd.