Aartsbisdom > Agenda > Sint Caecilia > Zang- en ontmoetingsdag Sint Caecilia Aartsbisdom Utrecht

Zang- en ontmoetingsdag Sint Caecilia Aartsbisdom Utrecht

De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 5 oktober de jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld centraal van de verschillende koren die binnen het aartsbisdom actief zijn.

Bureausecretaris Marcus de Haard van Sint Caecilia: “Er bestaat een breed scala aan typen koren binnen onze Kerk (gregoriaanse koren, gemengde koren, middenkoren, kinder- jeugd- en jongerenkoren) en deze mogen allemaal vertegenwoordigd zijn op deze dag. Naast de repertoire inbreng van elk koor zal tijdens deze zang- en ontmoetingsdag ook aandacht worden besteed aan de Hymne van het Jubeljaar 2025 en muziek van Marco Frisina.” De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan en rector Kuipers van het Ariënsinstituut. De zang- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur).

De dag zal naar schatting duren tot 15.00 uur. De kosten (inclusief materialen) bedragen 25 euro per deelnemend koor tot 20 personen, 40 euro per deelnemend koor tot 40 personen en 50 euro per deelnemend koor tot 60 personen. Aanmelding en nadere informatie bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. tel.: 06 49957318, e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.