Aartsbisdom > Agenda > Sint Caecilia > Oriëntatie- en basiscursus koordirectie 2023-2024

Oriëntatie- en basiscursus koordirectie 2023-2024

Dit najaar start de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2023-2024) op verschillende locaties binnen het Aartsbisdom Utrecht. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur, met een frequentie van ongeveer 1 keer per twee weken. Cursusleider is Ronald de Haan.

De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 18 november 2023, de cursus zal doorlopen t/m juni 2024. De cursus is bedoeld voor aankomende en huidige koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slagtechnische vaardigheden, zowel het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder gaat de cursus in op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zoveel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd vier keer een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als tweede dirigent vervullen of aankomend dirigent zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage. De kosten bedragen € 525.

Bureausecretaris Marcus de Haard van Sint Caecilia: “Ben je al als dirigent actief, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zeker aan te raden. Wanneer je al een rol als tweede dirigent vervult en je graag wat meer bagage zou willen hebben, meld je dan eveneens aan.”

Voor aanmelding en verdere informatie: bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, tel.: 06 49957318, e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.